Dagsorden til Generalforsamling 2018

Da der ikke er kommet nogen forslag til bestyrelsen, ser dagsordenen således ud:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6) Indkomne forslag.
7) Fremlæggelse af kontingent.
8) Nyt fra YouSee
9) Valg
 a. Bestyrelsesmedlemmer.
 b. Bestyrelsessuppleanter.
 c. Revisor.
 d. Revisorsuppleant.
10) Eventuelt.

Husk at tilmelde dig, hvis du endnu ikke har gjort det!

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.
Accept