Generalforsamling 2019

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2019

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

6) Indkomne forslag.

7) Fremlæggelse af kontingent.

8) Nyt fra YouSee

9) Valg
   a. Bestyrelsesmedlemmer.
   b. Bestyrelsessuppleanter.
   c. Revisor.
   d. Revisorsuppleant.

10) Eventuelt.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.