Generalforsamling 2022

Hermed dagsorden for den ordinære Generalforsamling 2022

D. 11/3-2 kl 19.00 i Gislevhallens Cafeteria

 

1) Valg af dirigent.
2) Valg af referent.
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6) Nyt fra YouSee
7) Indkomne forslag.
8) Fremlæggelse af kontingent for 2022.
9) Valg.
10) Eventuelt.

Husk tilmelding er nødvendig senest d. 9/3-22 kl. 12.00

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.