Referat af Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling d. 27.10.15
Gislev hallens cafeteria.

Tilstede: Bestyrelsen
57 medlemmer var mødt op (+5 der ikke var stemmeberretiget)

Referent: Robert Eilsø Nielsen (Sekrtetær)

Dagsorden:

1. Bestyrelsen orienterer.
2. Mulige internet udbydere.
3. Afstemning.
4. Evt.

Referat:

1.Bestyrelsen orienterer.

Der er sket det meget uheldige at vi har mistet 805.000.
AntenneIP, som i ved har stået for opkrævninger af vores TV-pakker indtil 1/5-15 har ikke kunnet give os vores penge, som aftalt.
Forklaringen er at en kontordame ved AntenneIP, er kommet til at bruge vores penge til at betale deres regninger med, og man har ikke mulighed for at give os vores penge.
Bestyrelsen har derfor brugt rigtigt mange timer på at, og i samarbejde med vores advokat, indgået en aftale med AntenneIP/Erling Nielsen, om følgende:
Gislev Antenneforening overtager pr. 1/1-16 driften af AntenneIPs virksomhed i Gislev for en nedskrivning af gælden på kr. 325.000.
Erling Nielsen betaler 50.000 kr. pr. kvartal indtil gælden er væk.

Såfremt Erling Nielsen ikke betaler de aftalte afdrag, vil sagen blive givet videre med henblik på retsforfølgelse.

Herefter blev der stillet mange forståelses spørgsmål fra foreningens medlemmer. Dette gjorde at
Erling fra IP måtte rejse sig og forklare hvorfor det var kommet så vidt. Erling startede med at sige undskyld for den handling som der var sket. ( stort set samme forklaring som ovenstående skrevet.)
Derefter blev der stillet flere spørgsmål fra salen vedr., det økonomiske tab for foreningen.

Efter at bestyrelsen havde en timeout. Kom der et spørgsmål fra bestyrelsen til IP.
”Hvorfor Erling IP ikke nævnte noget om hvordan han vil betale pengene tilbage og evt., hvilken garanti han kunne give eller det modsatte.” Bestyrelsen syntes ikke at en undskyldning var nok. Men bestyrelsen havde samme opfattelse som flere fra salen, at det var flot/modigt at Erling stillede op til mødet.

2.Mulige Internet udbydere.

De internet udbydere der kunne komme på tale, var YouSee og Gislev Antenneforening.
Igen, efter en lang række seriøse spørgsmål, der blev stillet fra salen om hvor vidt Gislev Antenne var i stand til at drive internet med den nuværende økonomiske situation, om AntenneIP evt. betaler tilbage og de muligheder/tid/kompetencer mm., bestyrelsen sidder inde med her og nu - og i fremtiden.
Det var ikke fordi Bestyrelsen var nervøse for at kravle i arbejdstøjet. Men flertallet var nu for YouSee, som fremadrettet kunne skabe ro, sikkerhed, god kvalitet, stabilitet, mm.
Bestyrelsen anbefalede denne beslutning.

YouSee’s forslag som er lavet i samarbejde Gislev Antenneforening indeholder:

• YouSee betaler foreningen et beløb på kr. 350.000,- inkl. moms for at overtage bredbåndsrettighederne i foreningen net. Beløbet udbetales/krediteres pr. 1. januar 2016.
• YouSee opgraderer Antenneforeningens anlæg til 1200MHz med nye forstærkere og fordelere.
• Kontraktens løbetid er 10 år + 1 års opsigelse.
• Antenneforeningen har mulighed for at udtræde af aftalen efter 5 år + 1 års opsigelse mod at betale halvdelen af anlægsinvesteringen, ligeledes efter 6, 7 8 eller 9 år, mod at betale restbeløbet.
• Tilbuddet indeholder desuden en ø-udbygning på antenneanlægget, så der efter endt ombygning vil være 4 øer.

3.Afstemning.

Stemningen i salen for at det skulle være YouSee som den fremtidige internet udbyder var stor.
Så afstemningen blevet klaret med håndsoprækning.

Resultatet blev således:

1 stemte for at Gislev Antenne skulle forsætte med internet arbejdet fremover.
48 stemte for, at det skulle være YouSee der skulle drive internettet fremover i Gislev.
8 stemte ”ved ikke” eller undlod at stemme.

4.Evt.

Der blev stillet et spørgsmål fra salen, til Erling IP. Hvor stor chancen var for at han vil betale pengene tilbage.
Erling svarede; at han vil gøre alt hvad han kunne for at Gislev Antenne forening får sine penge tilbage.

Så vil bestyrelsen sige tak for den store tilslutning til den ekstra ordinære generalforsamling. Det var dejligt at se og mærke.
Samt et tak for en fin forståelse og god opbakning for den kedelige situation Gislev Antenneforening er blevet bragt i.

Nu må vi se fremad, i håb om bedre tider.

Med venlig Hilsen
Gislev Antenneforenings Bestyrelse.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.