Priser

Tilslutning

Tilslutningsafgift for en husstand (lejlighed) udgør efter 1/1-2016 kr. 2500,- inkl. moms. Samtidig med opkrævningen af tilslutningen opkræves der kontingent for den resterende del af perioden.

Ovennævnte gælder når:

Den bolig der ønskes tilsluttet, skal have en beliggenhed indenfor foreningens etablerede forsynings-net. Opgravning på egen grund er ekskl. dvs. der graves frem til ejendommen. (altid til det skelpunkt der er nærmest tilslutningsstanderen) Som udgangspunkt placeres stikdåsen i det rum der støder op til facaden hvor stikket kommer ind. Ønskes der flere stik i boligen er det efter regning.

Åbning - lukning - Pakkeskifte
Åbning: 750,00 kr.

Lukning: 750,00 kr.
Genåbning efter restance: 750,00 kr. plus evt. det tilgodehavende som adressen skylder foreningen.

Pakkevalg/opsigelse:
Valg af ny pakke/opsigelse kan kun ske ved 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Henvendelsen skal ske til kassereren.
 

Kontingent for året 2020

Fra 1/1-2018 har vi lavet om på den måde man køber sit antennesignal på.
Alle skal betale et medlemsbidrag på 600,- kr. (2020-pris) herefter er det muligt at købe en tv-pakke og/eller internettilslutning.

Medlemsbidraget opkræves med januarkvartalet, for dem der betaler kvartalsvis.

Fra 1/1-2019 opkræver Antenneforeningen kun prisen for grundpakken og medlemsgbyret, dette skyldes at vi har lavet en ændring i vores aftale med YouSee, så vi skulle få lidt mindre administration og dermed også kunne tilbyde medlemmerne lidt lavere priser

Øvrige pakker og bland selv, afregnes fremover direkte med YouSee og skal ogå bestilles hos dem.

Pakke 1: 2150,00 kr. (537,50 kr./kvartal)

Medlemmer med kvartalsvis betaling opkræves yderligere et gebyr på 25,- kr. pr. betaling.

Foreningen har aftale om Bland-Selv TV med YouSee og mulighed for at få YouSee TV-boks for 0,- kr./måned., endvidere er der også foreningsfordele ved at have Mobil-abbonnement ved YouSee.

Pakkepriser ved YouSee:

Bland selv 10:   180 kr/måned.
(2160 til YouSee + 2750 til Antenneforeningen = 4910 årligt)
Bland selv 20:   230 kr/måned.
(2760 til YouSee + 2750 til Antenneforeningen = 5510 årligt)
Bland selv 36:   280 kr/måned.
(3360 til YouSee + 2750 til Antenneforeningen = 6110 årligt)

Traditionel Mellempakke uden bland selv:   190 kr/måned.
(2280 til YouSee + 2750 til Antenneforeningen = 5030 årligt)
Traditionel Fuldpakke uden bland selv:       320 kr/måned.
(3840 til YouSee + 2750 til Antenneforeningen = 6590 årligt)

YouSee opkræver alle pakker kvartalsvis, der kan også være gebyr på opkrævningen alt efter hvilken form der vælges.

Alle disse pakker kræver at man allerede har en Grundpakke ved Antenneforeningen.

I Bland selv pakkerne er der også mulighed for at vælge streaming tjenester, bl.a. Netflix, HBO Nordic og Fox+.

Netflix er en smule anderledes end de andre tjenester, idet prisen (i point) varierer alt efter hvilken bland selv pakke man har valgt og hvilken Netflix løsning man vælger.

20190112 133109000 iOS
20190112 133019346 iOS

Yderligere info om disse muligheder på http://www.yousee.dk

Internetpriser: 
I 2016 skiftede vi internetleverandør til YouSee, priser på bredbåndsforbindelser kan ses på deres hjemmeside http://www.yousee.dk

Hvordan bruges kontingentet (medlemsgebyret)?
Nogen synes, at det er dyrt at have fællesantenne. Men hvad bruges dit kontingent egentligt til?
Vedligeholdelse af anlægget, nyanskaffelser af udstyr samt udskiftninger i anlægget er blot noget af det!
Husk at du som medlem af antenneforeningen ikke har udgifter til vedligeholdelse af dine egne antenner eller paraboler. Husk også på, at du kan se forskellige kanaler på husets forskellige Tv-apparater på samme tid. Det kan du ikke med en privat-parabol. Du kan optage et program og se et andet. Det er heller ikke muligt hvis man har en privat-parabol hvis begge programmer hentes via parabolen.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.