Priser

Tilslutning

Tilslutningsafgift for en husstand (lejlighed) udgør efter 1/1-2016 kr. 2500,- inkl. moms. Samtidig med opkrævningen af tilslutningen opkræves der kontingent for den resterende del af perioden.

Ovennævnte gælder når:

Den bolig der ønskes tilsluttet, skal have en beliggenhed indenfor foreningens etablerede forsynings-net. Opgravning på egen grund er ekskl. dvs. der graves frem til ejendommen. (altid til det skelpunkt der er nærmest tilslutningsstanderen) Som udgangspunkt placeres stikdåsen i det rum der støder op til facaden hvor stikket kommer ind. Ønskes der flere stik i boligen er det efter regning.

Åbning - lukning - Pakkeskifte
Åbning: 550,00 kr.

Lukning: 550,00 kr.
Genåbning efter restance: 550,00 kr. plus evt. det tilgodehavende som adressen skylder foreningen.
Skift pakke: 550,00 kr. inkl. evt. filter.

Pakkevalg/opsigelse:
Valg af ny pakke/opsigelse kan kun ske ved 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Henvendelsen skal ske til kassereren.
 

Kontingent for året 2017

Pakke 1: 2400,00 kr.
Pakke 2: 4800,00 kr. (Pakke 2 indeholder også programmerne fra pakke 1.)
Pakke 3: 6200,00 kr. (Pakke 3 indeholder også programmerne fra pakke 1 og pakke 2)
Yderligere priser og muligheder på http://www.yousee.dk

Internetpriser for 2017: 
I 2016 skiftede vi internetleverandør til YouSee, priser på bredbåndsforbindelser kan ses på deres hjemmeside http://www.yousee.dk

Hvordan bruges kontingentet (driftsbidraget)?
Nogen synes, at det er dyrt at have fællesantenne. Men hvad bruges dit kontingent egentligt til?
Vedligeholdelse af anlægget, nyanskaffelser af udstyr samt udskiftninger i anlægget hver gang en Tv-kanal skifter teknik er blot noget af det!
Husk at du som medlem af antenneforeningen ikke har udgifter til vedligeholdelse af dine egne antenner eller paraboler. Husk også på, at du kan se forskellige kanaler på husets forskellige Tv-apparater på samme tid. Det kan du ikke med en privat-parabol. Du kan optage et program og se et andet. Det er heller ikke muligt hvis man har en privat-parabol hvis begge programmer hentes via parabolen.