Priser

Tilslutning

Tilslutningsafgift for en husstand (lejlighed) udgør efter 1/1-2016 kr. 2500,- inkl. moms. Samtidig med opkrævningen af tilslutningen opkræves der kontingent for den resterende del af perioden.

Ovennævnte gælder når:

Den bolig der ønskes tilsluttet, skal have en beliggenhed indenfor foreningens etablerede forsynings-net. Opgravning på egen grund er ekskl. dvs. der graves frem til ejendommen. (altid til det skelpunkt der er nærmest tilslutningsstanderen) Som udgangspunkt placeres stikdåsen i det rum der støder op til facaden hvor stikket kommer ind. Ønskes der flere stik i boligen er det efter regning.

Åbning - lukning - Pakkeskifte
Åbning: 550,00 kr.

Lukning: 550,00 kr.
Genåbning efter restance: 550,00 kr. plus evt. det tilgodehavende som adressen skylder foreningen.
Skift pakke: 550,00 kr. inkl. evt. filter.

Pakkevalg/opsigelse:
Valg af ny pakke/opsigelse kan kun ske ved 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. Henvendelsen skal ske til kassereren.
 

Kontingent for året 2018

Fra 1/1-2018 har vi lavet om på den måde man køber sit antennesignal på.
Alle skal betale et medlemsbidrag på 900,- kr. (2018-pris) herefter er det muligt at købe en tv-pakke og/eller internettilslutning.

Medlemsbidraget opkræves med januarkvartalet, for dem der betaler kvartalsvis.

Pakke 1: 1700,00 kr. (425 kr./kvartal)
Pakke 2: 4100,00 kr. (1025 kr./kvartal) - Pakke 2 indeholder også programmerne fra pakke 1.
Pakke 3: 5600,00 kr. (1400 kr./kvartal) - Pakke 3 indeholder også programmerne fra pakke 1 og pakke 2

Medlemmer med kvartalsvis betaling opkræves yderligere et gebyr på 25,- kr. pr. betaling.

Foreningen har aftale om Bland-Selv TV med YouSee og mulighed for at leje YouSee TV-boks for 30,- kr./måned., endvidere er der også foreningsfordele ved at have Mobil-abbonnement ved YouSee.

Yderligere info om disse muligheder på http://www.yousee.dk

Internetpriser: 
I 2016 skiftede vi internetleverandør til YouSee, priser på bredbåndsforbindelser kan ses på deres hjemmeside http://www.yousee.dk

Hvordan bruges kontingentet (medlemsbidraget)?
Nogen synes, at det er dyrt at have fællesantenne. Men hvad bruges dit kontingent egentligt til?
Vedligeholdelse af anlægget, nyanskaffelser af udstyr samt udskiftninger i anlægget er blot noget af det!
Husk at du som medlem af antenneforeningen ikke har udgifter til vedligeholdelse af dine egne antenner eller paraboler. Husk også på, at du kan se forskellige kanaler på husets forskellige Tv-apparater på samme tid. Det kan du ikke med en privat-parabol. Du kan optage et program og se et andet. Det er heller ikke muligt hvis man har en privat-parabol hvis begge programmer hentes via parabolen.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.
Accept