Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Generalforsamling Gislev Antenneforening, 10-03-2023 i Gislevhallen

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6) Indkomne forslag.

  1. Reviderede vedtægter
  2. Vision for foreningens fremtid

       7) Fremlæggelse af kontingent.

       8) Nyt fra YouSee
       9) Valg
              a. Bestyrelsesmedlemmer. 
              b. Bestyrelsessuppleanter.
              c. Revisor.
              d. Revisorsuppleant.
       10) Eventuelt.

1) Valg af dirigent

Peter Østergård blev valgt som dirigent

2) Valg af referent

Thomas Lund Madsen fra bestyrelsen blev valgt som referent

3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.

TonnI og Britta blev valgt som stemmetællere.

4) Beretning fra formanden:

Formandsberetning

Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen til en ordinær Generalforsamling.

Der gik jo desværre ”Vækst” i indkaldelsen til generalforsamlingen i år, jeg ved ikke hvad der er sket, redaktionen har ikke svaret på min henvendelse, men vi kunne ikke nå at få gentrykt indkaldelsen i Midtfyns posten og havde ikke lyst til at bruge endnu flere penge på et andet medie, så vi måtte nøjes med det der var trykt og så vores hjemmeside og facebookgruppe.

Det forgangne år, har været et roligt år for antenneforeningen. Om ikke andet så indtil sidst på året hvor Energi Fyn gik i gang med at etablere fibernet i byen, mere om det senere.

Det er gået en del nedad med TV-kunderne, vi har mistet 24(15) medlemmer, så vi har i alt 307(341), pakke 1. Vi har stadig mulighed for at medlemmerne kan få bredbånd uden TV, Der vokser vi til gengæld stadig støt, det er der i øjeblikket 90 (80) der benytter sig af.
84 totalt har kvartalsvis opkrævning (88) .

Vores facebookgruppe har lige nu 250 medlemmer mod 248 i 2022.

Det seneste år har budt på udfordringer, de startede for alvor da Energi Fyn gik i gang med at grave Fiber ned i byen, indtil dags dato har vi haft ca. 22 kabelskader og de er nok ikke færdige endnu.

Vi kæmper lidt med at få skadevolderen til at betale for de skader de laver og det er også lidt kompliceret, fordi…

Det er os der ejer antenneanlægget, så det er os der får regningerne fra YouSee/DKTV når de har fikset den skade der er lavet, så skal vi sende regningen videre til firmaet der graver, men vi har ikke set nogen penge fra dem endnu. Senest har vi fået Energi Fyn i tale, da det er dem der betaler firmaet for at grave, og de har lovet at der kommer styr på det, så det håber vi sker snart.

Sammen med YouSee har vi ved årsskiftet fået os nogle gode aftaler på Internet og Mobiltelefoni, det håber jeg i alle har set og benyttet jer af, med de rabatter der er, er det nemmere at spise den forholdsvis store prisstigning vi var nødt til at indføre. Det er især priserne på strøm, som vi alle er ramt af, der er årsagen. Men vi har også haft nogle kabelskader der har været rimeligt dyre. Det kan vi alle høre mere om, om lidt når kassereren gennemgår regnskabet.

Jeg mener stadig at vi er konkurrencedygtige overfor fiberselskaberne, og håber inderligt at vores forening kan bestå mange år endnu, men det kræver opbakning fra jer medlemmer.

Til slut vil jeg sige tak for godt samarbejde i det forgange år til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, til YouSee og DKTV.

Også tak til jer medlemmer - TAK!

Beretningen blev modtaget uden kommentarer

5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Vi har haft ekstraordinære store udgifter til kabelskader og el i 2022.

Skaderne pga. gravearbejdet fra Energi Fyn for at etablere fibernet i Gislev. Der er dialog med dem for at få dem til at dække udgifterne.

6) Indkomne forslag til generalforsamlingen

 A) Formanden fremlagde de reviderede vedtægter, som blev gennemgået. Der var et par mindre tilføjelser, som blev foreslået af de fremmødte.

Der var en god dialog omkring de forskellige rettelser, og de nye vedtægter vil kunne ses på hjemmesiden.

B) A.P. Andersen havde fremlagt at han gerne ville vide hvad foreningens vision er for fremtiden.

Den kan ses herunder.

Vision for Gislev Antenneforening 2023-2026

Vi vil være den primære leverandør af TV og Internet til borgerne i Gislev.

Vi ved godt at det bliver svært at indfri, men vi har i sinde at gøre forsøget.

Det koster det samme at driveforeningen, uanset om der er 400 eller 200 medlemmer, der er bare færre til at betale. Eks.

Det seneste år har det kostet ca. 255000 at drive foreningen, der var ca. 420 til at betale, det giver ca. 608kr/medlem, vi opkrævede 630.

Det har vi i år hævet til 700kr/medlem i medlemsgebyr fordi priserne stiger og medlemstallet falder

Lad os prøve at sige der kun var 300 medlemmer, så ville det koste 850kr/medlem.

Det er dyrt, det ved vi alle, spørgsmålet er om det er for dyrt.

Hvor meget er i som medlemmer villige til at betale i medlemsgebyr, hvad er smertegrænsen for jer?

Det er den eneste måde at finde ud af om foreningen kan overleve, vi kan håbe på at strømmen igen falder til det den kostede før Rusland invaderede Ukraine, men vi kan ikke spå.

Vi har også en fornuftig egenkapital, som vi selvfølgelig også kigger på, og kan sætte i spil for at redde endnu et år eller to.

I sidste ende er det jer der er foreningen, vi som bestyrelse er valgt af jer til at varetage foreningens interesser, og vi vil gerne fortsætte med det.

Vi bliver ved med at tilbyde et alternativ til Fiber, som er lige så godt, for 95% af borgerne i Gislev, vi ved godt der er nogen der tror at Fiber er guds gave til dem der vil have hurtigt stabilt internet, men vi kan levere noget der er lige så hurtigt og lige så stabilt, for det meste. Vi får jo altid kun at vide når det er noget lort og ikke virker. Men vi gør hvad vi kan for at sikre jer hurtigt stabilt internet og den bedste TV-pakke i den bedste kvalitet.

Jeg ved ikke om vi kan stemme for det her forslag, men vi har i hvert fald fået værdifuldt input, som vi kan bruge i overvejelserne for fremtiden for Gislev Antenneforening.

Tak!

7) Fremlæggelse af kontingent

Grundpakken 2800,- + kontingent 700 = 3500,- Stigning på 500,-

Det er TV pakken der er steget mest. Kontingentet er steget 70 korner.

Alle pakker ud over grundpakken afregnes direkte med YouSee kvartalsvis.

Kun grundpakken opkræves af antenneforeningen, sammen med bidraget. Dette opkræves i januar, og kontingentet tilbagebetales ikke, ved fraflytning/udmeldelse af foreningen.

8)

Ole Madsen fra YouSee var endnu en gang med for at fortælle om de nye ting de kommer med.

Han opfordrede til at benytte sig af tilbuddet om en gratis TV boks, da den er med i grundpakken, for vores medlemmer.

Der vil blive afholdt et infomøde i foråret, dato endnu ikke fastlagt, hvor man kan komme og snakke med YouSee og bestyrelsen. Det vil højest tænkeligt blive i cafeteriet i hallen.

Det vil blive meldt tydeligt ud til alle vores medlemmer hvornår det bliver.

I forbindelse med det nye fibernet i Gislev, skal man være opmærksom på at man godt kan finde YouSee på dette net også, men det er til en helt anden pris end man får det til gennem antenneforeningen.

Det samme gælder for internettet. Der er sendt breve ud til alle medlemmer, med de nye priser. Der er et telefonnummer i dette brev, man skal benytte hvis man vil have det billige internet. Man skal IKKE bruge 70704040, som er det man normalt bruger til kundeservice.

9a) Valg til bestyrelsen

Fremmødte 32. Stemmeberettigede 27

Jan Christiansen, Robert Nielsen og Thomas Lund Madsen var på valg og de stillede alle op til genvalg.

Alle genvalgt da der ikke var nogen modkandidater

9b) Valg af bestyrelsessuppleanter

Jan Wessel var på valg som suppleant, og blev genvalgt. Der var inden modkandidater

Britta Secher var på valg som suppleant, og blev genvalgt. Der var inden modkandidater

9c) Valg til revisor

Claus Milland genopstillede, og blev valgt.

Lise Holten genopstillede, og hun blev valgt

9d) Valg af revisorsuppleant

Jørgen Rasmussen valgte at være revisor suppleant. Der var ingen modkandidater.

10) Eventuelt

Et enkelt spørgsmål, vedrørende manglende referat fra 2022 generalforsamling på hjemmesiden.

Formanden lagde sig fladt ned og sagde at det desværre var smuttet i farten.

Det er lagt på nu.

Thomas Lund Madsen

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.