Generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamling 2018

Generalforsamling Gislev Antenneforening, 09-03-2018 i Gislevhallen
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6) Indkomne forslag.
7) Fremlæggelse af kontingent.
8) Nyt fra YouSee
9) Valg
 a. Bestyrelsesmedlemmer.
 b. Bestyrelsessuppleanter.
 c. Revisor.
 d. Revisorsuppleant.
10) Eventuelt.


1) Valg af dirigent
Jan Thomsen, bestyrelsessuppleant, blev valgt som ordstyrer.
2) Valg af referent
Thomas Lund Madsen fra bestyrelsen blev valgt som referent
3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.
Lise, Gunner og Tonni blev valgt som stemmetællere. Hanne Fay stillede også op, men måtte udskiftes med Gunner da hun stillede op til valg.
4) Beretning fra formanden:
Jeg vil gerne starte med at byde jer alle velkommen.
Det forgangne år, har været et roligt år for antenneforeningen.
Det er igen gået lidt nedad, vi har mistet 7 medlemmer (21 sidste år), så vi har i alt 411, i øjeblikket har vi 105 pakke 3 tilslutninger mod 111 sidste år, pakke 2 er stadig den største med 177 tilslutninger, der var 188 sidste år og pakke 1 er steget til 117, der var 111 sidste år. Vi har også fået mulighed for at medlemmerne kan få bredbånd uden TV, det er der i øjeblikket 12 (7) der benytter sig af. 91 totalt har kvartalsvis opkrævning (94) .
Men heldigvis er det ikke alt der går nedad, vi har jo en facebookgruppe med lige nu 208 medlemmer mod 198 i 2017.
Det har som sagt været et rimeligt roligt år i foreningen, der har været de sædvanlige udfordringer med dårlige betalere og deraf følgende rykkerskrivelser.
Vi havde inviteret YouSee til at komme med deres demobil til Gislev by Day, det gik rigtigt godt, og mange kom forbi med spørgsmål og fik svar, vi var utroligt heldige med vejret.
Vi har allerede fået bekræftet at YouSee kommer igen til efteråret, når der igen er Gislev by Day.
Vi vil gerne, i bedste Post Nord stil, opfordre til at man har tydeligt navn på sin postkasse, især de steder hvor der hænger flere postkasser samlet. Det kan være enormt svært at se hvilken postkasse der hører til hvilken bolig.
Antenneforeningen har et problem… vi har utroligt svært ved at fastholde vores medlemmer og endnu sværere ved at skaffe nye. Derfor har vi brug for jer… Hvis i sidder med nogle gode ideer til hvordan vi kan få jeres naboer til at melde sig ind i foreningen, så kom endeligt frem med dem.
Vi kan lige så godt sige det som det er, det koster det samme at drive foreningen, uanset om vi har 400 eller 500 medlemmer, men vi kan bedre holde priserne nede hvis der er flere til at dele de ”faste” udgifter, i år betaler hvert medlem 900kr for de faste udgifter, havde der været 500 medlemmer kunne vi have sparet jer alle for 180kr hver, det virker måske ikke af meget, men det er dog alligevel noget.
Tænk over det, og kom altid gerne med forslag, enten på mail eller via facebookgruppen.
Andersen har ikke betalt yderligere af på sin gæld, vi har fået ca. 15000 fra opgørelsen af konkursboet, og forventer ikke at få flere penge ud af den sag, resten skrives som tab. Til slut vil jeg sige tak for godt samarbejde i det forgange år til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, til YouSee og Dansk Kabel TV.
Også tak til jer medlemmer  - TAK!
Kommentarer til beretning
Er det overvejet at slå os sammen med andre antenneforeninger ? – Nej. Ikke på nuværende tidspunkt
Er det overvejet at opkøbe andre antenneforeninger ? – Nej. Det er vores økonomi slet ikke til
Det blev foreslået at vi måske kunne slå os sammen med Ringe antenneforening
Der blev spurgt ind til betalinger fra Andersens Antennemontering – Andersen er politianmeldt, hvilket forhindrer ham i gældssanering, men politiet vil ikke gå vide med sagen, med den begrundelse at ”Det er ikke ulovligt at være dårlig til at drive forretning”
Konkursboet er gjort op, og alle kreditorer får 3,7 % af deres tilgodehavende. Vi fik 15.421,76
Vi har sat 279.998,- til på vores eventyr med Andersens Antennemontering
Prisen på TV pakkerne er dyr, men vi får dog rabat ved YouSee som antenneforening. Vi kan lave fuldpakken til 6500,- inkl. Bidrag til foreningen.  Udenfor foreningen skal man give næsten 6800,- for fuldpakken
Vi er presset af, at udbyderne kører med diverse tilbud, som gør at man kan få det billigt de første måneder. Den mulighed har vi desværre ikke.
Det blev dog foreslået at tilflyttere til byen skulle have grundpakken som velkomsttilbud. Vil de så have større pakke, kunne de selv betale forskellen. Bestyrelsen vil se nærmere på dette
For at gøre os mere synlige, blev det foreslået at lave et større indlæg i Vækst, samt at få lavet et opslag i 5854 gruppen på Facebook, så dem der ikke er medlem nu, kan se de fordele der er ved at være medlem. Bestyrelsen står for dette.
Det blev foreslået at man kun fik kaffe og småkager til generalforsamlingen, men det lød ikke til at det forslag faldt i god jord 😊
Der blev spurgt ind til vores egenkapital, og den er 808.000,-
Der er 682 mulige tilslutninger til Gislev antenneforening. Af dem er 411 pt i brug. Det svarer til 60 %., så der er absolut plads til forbedring. Jo flere vi er, jo lavere medlemsbidrag pr. husstand

5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Kommentarer til Regnskab
Der var spørgsmål til et noget større udgift til Porto/Sparekassen – Årsagen er at der større gebyr på håndtering af girokort. Vi sparer meget porto ved at bestyrelsen går rundt med girokort 4 gange om året. Ca. 6800,-  hvis frimærket er det til 9,- Det giver også lidt motion til bestyrelsen
Der blev stillet spørgsmål til de 40.000,- som er angivet som bestyrelseshonorar.
Det dækker over en fuldpakke til hvert bestyrelsesmedlem, samt telefonpenge. Årsagen til fuldpakken er at hvis folk ringer eller skriver på Facebook, om problemer med signalet, er det vedtaget på en tidligere generalforsamling, at bestyrelsen skal have mulighed for at kontrollere signalet på alle kanaler.
Der var også spørgsmål til et noget højere serviceabonnement. Det skyldes at i 2016 betalte vi ikke for et helt år, da kontrakten først blev tegnet i det tidlige forår. Derfor er beløbet en del højere i 2017, men vil være lidt billigere i 2018, da Henning har fået presset prisen lidt ned
Der var spørgsmål til den måde som bestyrelsesudgiften er ført på i regnskabet, og revisor Ege Rasmussen redegjorde for at det det var ført korrekt.
Regnskabet blev godkendt af de fremmødte
6) Indkomne forslag til generalforsamlingen
Der er ikke kommet nogle forslag
7) Fremlæggelse af kontingent
Grundpakken 1700,-
Mellempakken 4100,-
Fuldpakken 5600,-
Dertil lægges 900,- til drift af antenneforeningen. De 900,- opkræves ved betalingen i Januar
Vælger man kvartalsvis betaling koster det 25,- ekstra pr. gang
8) Nyt fra YouSee
YouSee døjer også med faldende medlemstal. Ca. 80.000 i 2017.
De har derfor lavet nye tiltag for at få fat i de unge som typisk vælger traditionelle TV pakker fra, og streamer i stedet.
Det er en løsning som den bland selv løsning som allerede findes. Forskellen er, at man i fuldpakken hvor man har 36 kanaler som man kan udskifte, får 36 point, svarende til 1 point pr kanal. Man kan nu vælge steamingkanaler ind i stedet. Pt. HBO Nordic, Viasat Film – inkl. Viaplay, Dansk filmskat, C More og Min Bio. De forhandler med Netflix og andre. De koster så fra 3 til 6 klip at få med i mellem eller fuldpakken. Så streamer man flere af disse pakker, er det en fordel at vælge fuldpakken, og så vælge bland selv.
Det er nemt at skifte kanalerne på TV boksen, som koster 30,- pr måned. Det kan også gøres via PC, tablet eller telefon, men der er så op til en times ventetid før det virker.
Den kanal men vælger ind er så låst i en måned før man kan skifte den ud igen. Man kan skifte når man har lyst, så længe der er point, og kanalerne ikke er låst.
YouSee har oplevet meget stor interesse for denne løsning, både fra kunder men også andre udbydere, som finder det utroligt spændende.
Vælger man denne bland selv løsning har det ingen indflydelse på prisen på ens TV pakke. Den er den samme som før. Til gengæld skal der skiftes et filter i tilslutningsboksen ude ved vejen. Den er vi så flinke at skifte gratis i bestyrelsen. Dansk KabelTV tager 550,- for dette. Kontakt kasseren for at få skiftet filteret.
YouSee er ved at lave en løsning så man får en samlet regning, på alle ens produkter, i stedet for som i dag hvor man får en regning på hvert produkt. Mobil – bredbånd – TV – Boks etc.
9a) Valg til bestyrelsen
Fremmødte 54
Stemmeberettigede 44
Finn og Henning var på valg og de stillede begge op til genvalg. Der var ingen modkandidater
9b) Valg af bestyrelsessuppleanter
Jan Thomsen og Jan Wessel var på valg som suppleanter, og de blev begge genvalgt. Der var inden modkandidater
9c) Valg til revisor
Jørgen Rasmussen og Ege Buch Rasmussen genopstillede begge.
Hanne Fay stillede op som modkandidat.
Det blev afholdt valg via skriftlig afstemning, og resultatet blev:
Ege Buch Rasmussen – 29 stemmer
Hanne Fay – 28 stemmer
Jørgen Rasmussen – 27 stemmer.
9d) Valg af revisorsuppleant
Jørgen Rasmussen valgte at være revisor suppleant. Der var ingen modkandidater.
10) Eventuelt
Der var ikke flere spørgsmål fra de fremmødte, så det var slut på generalforsamlingen og der blev herefter serveret en rigtig god æggekage med lidt at drikke til.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.