Dagsorden til Generalforsamling 2021

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af mindst 2 stemmetællere.
4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6) Indkomne forslag.
a. Indkaldelse til Generalforsamling
b. Evt. fremtidig samarbejdspartner
7) Fremlæggelse af kontingent.
8) Valg
a. Bestyrelsesmedlemmer.
b. Bestyrelsessuppleanter.
c. Revisor.
d. Revisorsuppleant.
9) Eventuelt.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.