Generalforsamling 2023 Dagsorden

Dagsorden for den Ordinære Generalforsamling 2023:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.

4) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

5) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

6) Indkomne forslag.

7) Fremlæggelse af kontingent.

8) Nyt fra YouSee.

9) Valg

a. Bestyrelsesmedlemmer.

b. Bestyrelsessuppleanter. 

c. Revisor.

d. Revisorsuppleant.

10) Eventuelt.

Under pkt. 6 behandles følgende forslag:

1. Reviderede vedtægter, i Bilag 1 kan de nuværende vedtægter ses til venstre, forslag til nye i højre side.

2. Vision for foreningens fremtid

Bilag:

 Bilag 1

 

Efterfølgende vil der, hvis det viser sig nødvendigt, blive afholdt ekstraordinær Generalforsamling, med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af mindst 2 (to) stemmetællere.

4) Afstemning om vedtagelse af nye vedtægter

5) Eventuelt.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at Gislev Antenneforening anvender cookies.